VIII. HENRIK FELESÉGEI, ÉS SORSUK

0
21278

VIII. Henrik angol király a történelem egyik leghíresebb uralkodója, de nem tettei, hanem feleségei miatt. A lista összesen hat asszonyt tartalmaz, de az egyház csak 3 házasságot ismert el hivatalosan. Lássuk, kik voltak ezek a nők s mi lett a sorsuk.

Aragóniai Katalin, spanyol királyi hercegnő

Henrik Katalinnal való házassága igaz szerelemként indult, bár az előzmény nem mindennapi, hisz korábban a hercegnő Henrik bátyjának a jegyese volt, aki viszont váratlanul meghalt. Így Henrik nem csak a trónt, de a hercegnőt is megörökölte, hiszen a spanyol szövetséget nem lehetett elengedni. Mivel a fiatalok korábban is közel álltak egymáshoz, a frigy jól sikerült, s mindösszesen 23 évig tartott. Katalin lányörököst adott a dinasztiának, a későbbi Mária királynét, s az uralkodás első időszakában aktívan segítette Henriket a munkájában. Közel 20 évig éltek együtt békében, majd hirtelen a király kérvényezte a pápától a házasság érvénytelenítését, arra hivatkozva, hogy már korábban a királyné bátyja jegyese volt. A pápa nem engedett, hogy is tehette volna, hiszen a pápaság egyik legfőbb támogatójáról, a spanyol uralkodói házról volt szó. De Henrik megingadhatatlan volt, s az ok: a NŐ, de már egy másik. Az uralkodót az sem zavarta, hogy szakítania kellett a pápával emiatt, s ennek eredményeképpen jött létre a független Anglikán Egyház.

Boleyn Anna

Ő volt a második bájos Boleyn lány, akin Henrik szeme megakadt. Nővére már kapcsolatuk előtt a király kedvese lett, de amint Henrik az ágyban is megkapta Mary-t, el is taszította magától. Anna ezt a hibát nem akarta elkövetni, és nem adta könnyen magát. A királyt egyre inkább rabul ejtette a lány, aki korábban a francia udvarban nevelkedett diplomata apja révén, és a kor angol hölgyeihez képest sokkal műveltebb és felszabadultabb volt, s átlagon felül érdekes. Anna nagyon jól manipulálta a királyt, s egyértelműen s többször is közölte a sóvárgó Henrikkel, csak akkor viheti ágyba, ha előtte feleségül veszi.

Henrik sajátos módon oldotta meg a helyzetét: kinevezte a Boleyn ház káplánját Canterbury Érsekké, s egy titkos ceremónia keretében elvette Annát feleségül. Ugyan még Mária élt, de száműzetésbe küldték, s mindez a pápát teljesen szembe állította az angol uralkodóval. Anna tehát végül királyné lett, s egy leánygyermeknek is életet adott. Ő lett Erzsébet, s a későbbiekben, mint első ezen a néven, az angol történelem legnagyobb uralkodónőjévé vált.

Szegény Boleyn Anna azonban a házasságuk után már csak pár évre tudta lekötni a királyt, aki ráunt, és persze bűnéül rótta fel később, hogy fiúörököst sem tudott szülni neki. Anna a reformáció kérdéseibe is beleszólt, de politizálása sem tetszett a királynak. Végül nem lett Anna olyan szerencsés, mint elődje, Mária, hiszen házasságtöréssel vádolták, s a király ki is végezte emiatti felségárulásért – bár sokak szerint egy koncepciós per keretében, vélhetőleg ártatlanul, hogy helyet adjon utódjának, akit Henrik akkorra már ki is szemelt.

Jane Seymour

Jane, ez a szűzies, szende lány, Anna teljes ellentéte, már elődje halála előtt szeretőjévé vált a királynak, s mindössze 10 nappal a kivégzés után már Henrik felesége is lett. Frigyük s boldogságuk nem tartott sokáig, hiszen közel egy évre rá Jane fiúörökösnek adott életet, de a szülésbe nem sokkal később belehalt. Henrik állítólag vigasztalhatatlan volt, s szeretetét az is jelzi harmadik felesége iránt, hogy úgy rendelkezett, halála után mellé temessék.

Cleves-i Anna

Ő volt az a szerencsés német hercegnő, aki, bár együttlétük csak 6 hónapig tartott, túlélte a királyt. A fáma szerint ez a politikai frigy elsősorban amiatt bomlott fel, hogy ez a szegény Anna nagyon nem tetszett a királynak, így házasságukat el sem hálták. Viszont amikor a király elvált, nejét nem haraggal küldte el, egy korábbi Boleyn birtokot is adományozott neki hátralevő életére, s mindemellett igen jó baráti kapcsolatban is maradtak a furcsa fiaskó után.

Howard Katalin

16 évesen lett felesége egy 49 éves uralkodónak, aki talán a nő fiatalságában keresett gyógyírt egyre szaporodó egészségügyi bajaira. Henrik ekkora már egy kövér, nyűgös, hirtelen haragú uralkodó volt, akinek állandóan fájtak köszvényes és fekélyes lábai – ezen sebeit még egy fiatalkori bajvívás során szerezte. Szegény kislány egy évig sem volt feleség a beteg Henrik mellett. Mivel teljesen tapasztalatlan és befolyásolható volt, gyorsan egy csábító hálójába került, ami miatt őt is elitélték házasságtörésért. Furcsa fintora a sorsnak, hogy Boleyn Anna unokatestvéreként ő lett a második lefejezett feleség.

Parr Katalin, az utolsó királyné és kedves társ

Katalin valódi barátjává vált az idősödő és egyre betegebb királynak, ragaszkodását azzal is kimutatta, hogy maga ápolta Henrik sebeit. Henrik utolsó asszonyában lelki társát is megtalálta, s ez az okos asszony még azt is elérte, hogy Henrik visszafogadja korábban kitagadott lányait a trónutódlásba, így a családot is egyesíteni tudta. A király mellette végül békében fejezhette be életét, halála után a királyné megtarthatta vagyonát, rangját és sok birtokát is. Végül érdekes még azt is megemlíteni, hogy ebben a különleges királynéi sorban, ahol Parr Katalin az utolsóvá vált, egyúttal ő lett Anglia valaha volt legtöbbször elvett királynéja is, hisz Henrik már a negyedik férje volt. Henrik temetéséről szeretettel gondoskodott, s hatalma végén jelentős szerepe volt abban, hogy az ifjú Erzsébetet, Boleyn Anna viharos sorsú lányát biztonságosabb nagykorúság felé segítse. Ha nincs Henriknek hat felesége, nem lett volna hát Angliának I. Erzsébete sem, s hosszú uralma lévén az ország hatalmas gyarmatbirodalma sem alapozódott volna meg. Hát igen, érdekes a történelem.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here