TÖRTÉNELEMFORMÁLÓ KIRÁLYI SZERETŐK

0
112

Nem csak a királyok vagy királynék befolyásolták a történelmet, hanem, néha talán még meghatározóbb módon, a szeretőik is. Meséljenek a lentebbi sorok a leghíresebbekről.

  1. Diane de Poitiers

Diane francia nemesi családban született 1499-ben, s kiváló nevelést kapott, a korszak reneszánsz elveinek megfelelően. A szépséges lányt már 15 évesen férjhez adták, férje 40 évvel volt idősebb nála, ami akkor nem volt szokatlan. A férj magas udvari pozíciója okán Diane rövidesen a királyné egyik udvarhölgye lett, majd, mivel a királyi családban is megszerették, a trónörökös nevelőnőjévé is vált annak kisgyermekkorától. Teltek az évek, s Diane már majdnem 40 éves volt, de még ragyogóan szép, amikor közte és az ifjú trónörökös között viharos szerelem gyulladt 1538-ban. Mivel a nő már korábban megözvegyült, kapcsolatukat semmi sem akadályozta. A szerelem töretlen maradt az ifjú Henrik1547-es megkoronázásáig s tovább, s bár az új királynak volt dinasztikus felesége, Diane volt a valódi párja, legfőbb bizalmasa, tanácsadója és egy hatalmas vagyon birtokosa is az uralkodó kegyéből. Diane befolyása annyira egyértelmű volt, hogy Henrik sok levelét a kettőjük nevével szignálta, így jelezve a közös döntéseket, s a nő képe még pénzérméken is megjelent. Az asszony nagyon körültekintő volt, Henriket mindig elküldte, hogy a törvényes feleségével is háljon, hiszen a dinasztikus utódnemzés igen fontos volt. A királynak ugyan kegyencnőjétől nem született gyermeke, de egyéb futó szeretőitől, megint csak Diane szervezésével, több is. Henrik 12 éves uralkodása alatt gyakorlatilag a kegyencnő szava döntött szinte mindenben, de aztán a király hirtelen halála a nő hatalmának egy csapásra véget vetett. A királyi család vagyonától megfosztva vidékre száműzte, ahol 66 éves koráig élt. Állítólag még idősen is ragyogóan szép asszony maradt.

  1. Miletusi Aspasia

Aspasia valamikor i.e. 470 körül születhetett, s az athéni demokrácia fénykorában került a városállamba, mégpedig megbecsült hetéraként. A hetérák olyan örömlányok voltak, akik igen műveltek és művészetben járatosak lévén a felsőbb társadalmi körök férfijainak teljes körű szórakoztatásáról gondoskodtak. Aspasia Periklésznek, a korszak első számú politikusának szívét nyerte el egy életre, s annak egészen haláláig vele együtt is élt. Házasságot ugyan nem köthettek, mert a nő nem volt a városállam szülötte, de ez semmiben nem akadályozta, ami a politikai és társadalmi befolyását érintette. Platón szerint fontos döntések Aspasia nélkül nem születtek, állítólag Periklész beszédeit is maga korrektúrázta. Athén aranykora így rejtetten egy hetéra uralmát is jelentette, sőt, Aspasia Periklészt túl is élte, s annak halála után ismét egy befolyásos politikus párja lett.

  1. Lola Montez

Nem ezen a néven született ki tudja, hol, s fiatal koráról sem sokat tudunk. A nőt egzotikus szépségként írták le, aki egy rövid házasság okán pár évet Indiában is élt, s visszatértekor már a Lola nevet felvéve, s spanyolnak adva ki magát táncosnőnek állt. Bejárta Európa nyugati felét az 1840-es évek elején, s olyan jól helyezkedett, hírnevet is szerzett, hogy több nagyúri szeretőre is szert tett. Végül aztán sikerült elcsavarni I. Lajos bajor király fejét. Lajos teljesen belehabarodott, hercegnői címet, kastélyt, jelentős jövedelmet adományozott neki, s minden állami kérdésben kikérte a véleményét. Lola a kortársak szerint vaskézzel irányította az öreg király nevében, de helyette az országot. Viszont nagyon nem szerették, mondják, az 1848-as forradalmak helyi lángját a Lola iránt táplált gyűlölet gyújtotta. Az eseményeket követő új helyzetben, Lajos hatalomvesztésével összefüggésben, Lola elmenekült Bajorországból. Pár évig még Amerikában is táncolt, de botrányos élete miatt sok helyről kitiltották. Korán, alig 40 évesen fejezte be az életét, akkor már senkiként.

  1. Barbara Palmer

1640-ben született Angliában, majd 19 évesen férjével üzleti célból Hollandiába utazott. A ragyogó szépségű fiatal nő azonnal felkeltette az akkor még ott száműzetésben élő II Károly, későbbi angol király figyelmét, s hamarosan szeretők is lettek. Rövidesen Károly trónra került, s hivatalos kegyencnőjeként maga mellé hívta Barbarát, persze férjestül. Szegény férje csöndben tűrte a megaláztatást, bár nyugalmáért egy szép állást, s bőkezű jövedelmet is kapott a királytól. Uralkodása alatt Károlynak természetesen dinasztikus okokból lett királyi felesége is, de Barbara volt az igazi társ, ha nem is hivatalosan, és ráadásul hét gyermeket is szült a királynak, akikből ötöt az uralkodó nyilvánosan is elismert. Barbara több éves királyi kegyencnői „pályafutása” során hatalmas vagyont gyűjtött, s olyan rangot kapott az udvarnál, mely jelentős befolyással bírt. Ha valaki a király kegyét kereste, kérésével először az immáron hercegnői rangú asszonyhoz kellett fordulnia. Barbara minden gyermeke számára rangot és pozíciót szerzett, így a későbbi századok angol arisztokráciájának sok tagja vezetheti vissza hozzá családja felemelkedését. Noha idős korára Károly szeretőjét megunta és félreállította, az addig megkapott címek és vagyon okán Barbara késői leszármazottjai között találunk olyan híres utódokat, mint pld. Winston Churcill, vagy maga Diana Walesi hercegné. Így hát, bár Barbara Palmer a semmiből jött, s a feledésbe távozott, elmondhatjuk, hogy a mai angol arisztokrácia egyik „nagyanyjaként” tisztelhetjük.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here