MI ÖLTE MEG TUTANKAMON FÁRAÓT

0
170

Mióta 1923-ban Howard Carter megtalálta és felnyitotta Tutankamon fáraó szarkofágját, azóta találgatják, miben halhatott meg az ifjú 19 éves uralkodó. Személyét kísérti az állítólagos őt övező átok, mely halált hoz a nyugalmát megbolygatókra, de legalább olyan izgalmas a történészek számára az, mi okozta a fiatal férfi életének túl korai végét. Az okokra többféle párhuzamos elmélet is létezik, lássuk ezeket szép sorjában.

Bár a felfedező Carter egyértelmű választ nem kapott, az modern kor új diagnosztikai berendezései egy csomó lehetséges halálokot, ill. előzményt derítettek ki. A múmiát CT-vel is megvizsgálták, és testből DNS mintát is vettek. A vizsgálatok kimutatták, hogy a férfi maláriás volt, lábtörés is történt, és nem mellesleg sok egyéb fizikai deformitástól szenvedett, vélhetőleg a szülők belterjes házassága miatt.

A harci szekér baleset teória

A fáraó sírjában számos harci szekeret találtak vele eltemetve, vélhetőleg azért, mert ezt a sportot nagyon kedvelhette. Amikor megvizsgálták a múmiát, és a combon, ill a medencén törés jelét találták, adta magát a feltételezés, hogy esetleg baleset érhette hajtás közben, hiszen ez a sport egyáltalán nem volt veszélytelen békeidőben sem. Elképzelhető, mondták a teóriát kidolgozók, hogy a sérülést követő vérmérgezés lett a korai halál oka. Viszont mindezeknek ellent mond az a tény, hogy ha így van, fel is jegyezhették volna ezt a krónikások, de ilyen történetnek nyomát sem leljük. A kétkedők szerint, és ez is igaz, ezek a törések a halál előtt jóval is keletkezhettek, s ezzel a fáraó még élhetett, mert a törött lábon látott deformitást a korábbi baleset is okozhatta. Vannak olyanok, akik szerint a múmia sérülése bekövetkezhetett a sír megtalálása után akkor is, amikor a testet nem egyszer megmozdították. Így tehát a harci szekér halálos balesetének teóriája egyértelműen nem bizonyítható.

Mérgezéses teória

Ez lenne a legegyszerűbb halálos ok, hiszen az ilyennek az utókor számára nyoma sem marad, de a hirtelen halál logikus előzménye lehet. Az ókori egyiptomiak nem csak az orvoslásban, de a mérgezésben is nagy tapasztalattal rendelkeztek, és a korszak uralkodói családja körüli zűrzavaros viszonyok, illetve hogy nem volt Tutankamonnak utódja, csábítóan hathatott egy esetleges trónkövetelőre, hogy így siettesse a fáraó halálát. Persze ennek a kézenfekvő lehetőségnek sincsen bizonyítható nyoma.

Családi degenerációs okok

Egyiptom fáraói istenkirályok voltak, isteni mivoltukat gyermekeiknek adták tovább, a kor szemlélete szerint minél közelebbi rokonok házasodtak, az isteni vérvonal annál tisztább maradt. Nagyon gyakori volt a testvérek közötti házasodás, ami persze számos genetikai terheltséget eredményezhettek a leszármazottak között. Tutankamon szülei is első unokatestvérek lehettek, és a múmia tanulsága szerint a test rengeteg olyan deformitást hordozott, ami születési rendellenességből is adódhatott, legszembeötlőbb módon a végtagokon. Orvosilag teljesen elképzelhető, hogy a fiatal fáraó a többszörösen visszavezethető genetikai terheltség miatt eleve olyan egészségügyi károsodásokkal született, ami életét nagyon rövidre fogta, és akár még természetes úton is eltávozhatott az élők közül. Sok apró jel utal arra, hogy a sírba tett csodálatos használati eszközök nem kifejezetten neki készültek, hanem hirtelen rakták össze a fáraónak túlvilági útjához a kincseket. Ékes példa erre az a csodálatos és világhíres halotti maszk, amit egyes régészek szerint eredetileg lehet, hogy egy nőnek készítettek, talán a fáraó anyjának, és apró átalakításokkal tették alkalmassá a fiatal fáraó számára, amikor annak nem várt halála bekövetkezett.

S hogy mi az oka ennek a sok bizonytalanságnak Tutankamon személye körül? A fáraó egy rendkívül ellentmondásos uralkodót, apját, Ekhnatont követte a trónon, aki vallási forradalmával, miszerint csak egy istent, Atont, a napistent imádta, teljes zűrzavarba kergette az országot. Bár Tutankamon rövid uralkodása alatt visszaállította a régi istenek imádatát, és udvarát is a régi fővárosba, Thébába költöztette vissza, a család ellen akkora gyűlölet támadt, hogy amikor az ifjú fáraó meghalt, a klérus, aki az ország históriájának őrzője is volt, megpróbálta a két fáraó emlékét kitörölni a történelemből. Ez úgy nézett ki, hogy a vésett emlékekről szó szerint lekapartak mindent, ami rájuk utalt, vagy legalább is erre törekedtek. Mivel ilyen módon Tutankamon egy időre eltűnt az egyiptomi történelemből, a sírját sem keresték, s így bukkanhatott véletlenül a ritka, érintetlen és rendkívül gazdag leletre a múlt század elején a kutató. S bár Tutankamon fáraó volt az, akit a kortárs történetírás leginkább el akart tüntetni a közös emlékezetből, fantasztikus sírja révén még is ő vált a legismertebb fáraóvá ezen a világon.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here