Gyerekszemmel

„Gyerekszemmel”
Diákírói pályázat 2018

A pályázat kihirdetője:

Seholorszag.hu
(továbbiakban a “Kihirdető”).

A seholorszag.hu pályázatot hirdet 6-16 éves diákok részére a nyáriszünetben eltöltött kirándulás, nyaralás fogalmazás készítésére. A pályázat célja az írás, olvasás népszerűsítése játékos formában. Ennek megfelelően a seholország.hu weboldalon keresztül jelentkezőknek lehetősége lesz más írását elolvasni, majd az általuk preferált módon megosztani, illetve saját írását megjeleníteni. A beküldött írásokra a seholorszag.hu 2018. június 15-től augusztus 30-ig közönségszavazást hirdet. Az ezen idő alatt beérkező írások a  ’like’ szavazatok alapján kerül kisorsolásra a Fáma könyvesbolt utalványa a Facebook oldalunkon legtöbbet megosztott írások közt egy mobiltelefon a legtöbb élményt leírók közt egy táblagép és minden beküldő közt az iskolakezdésre egy darab notebook.

Pályázat érvényessége és beküldési határidők:

Pályázási időintervallum: 2018. június 15-től, augusztus 30. 24:00-ig
Szülői jóváhagyó nyilatkozat beküldési határidő: folyamatos
Eredményhirdetés: 2018. augusztus 31.

Kik pályázhatnak:

Magyarország területén élő tanulói jogviszonyban álló 6-16 éves diákok.

Pályázó feladata:

A nyár folyamán a családi nyaralásról, vagy csak egy jól sikerült napjáról összefoglalót írni és beküldeni az info@seholorszag.hu e-mail címre a szülői hozzájárulással együtt. Ha több összefoglalót írsz elég egyszer beküldeni a szülöi nyilatkozatot.

A jelentkezés feltétele, hogy valamennyi kiskorú esetén törvényes képviselője írásban hozzájáruljon a részvételhez. A Kihirdető vélelmezi, hogy az írás beküldésekor már rendelkezésre áll a törvényes képviselői hozzájárulás. A nyilatkozatot a gyermek törvényes képviselőjének alá kell írnia, amin a szülők (törvényes képviselők) hozzájárulnak gyermekük részvételéhez a pályázatban, ideértve különösen gyermekük írásának interneten, azaz a seholorszag.hu-n és a Seholország Facebookoldalán való közzétételéhez, valamint személyes adataik kezeléséhez az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint. A Szűlői nyilatkozat innen tölthető le.

Az írás beérkezését és az aláírt törvényes képviselői jóváhagyási nyilatkozat kézhezvételét követően a jelentkező legkésőbb három napon belül írásban a kapcsolattartásra megadott e-mail címen visszaigazolást kap, hogy jelentkezését elfogadtuk. Ha a törvényes képviselők nyilatkozatai nem érkeznek meg, a seholorszag.hu a már beérkezett pályázatokat érvényteleníti, és az ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 2018. augusztus 31-ig törli (az InvoTv. 6. §. (5) bekezdésében foglalt adatkezelés kivételével), és erről a kapcsolattartásra megadott e-mail címen tájékoztatja a pályázókat.

Az írás elkészítése és elküldése:

Az írás formátuma: doc, docx, txt, pdf formátumban küldhetők
Az írás elküldésének módja: Elektronikusan e-mailben a gyerekszemmel jeligére info@seholorszag.hu címre.

Szerzői jogi rendelkezések, szavatosság:

A jelentkezéssel egyidejűleg a résztvevő kiskorúak törvényes képviselői hozzájárulnak a beküldött írás a seholorszag.hu által való utószerkesztéséhez, továbbá ahhoz, hogy a meghatározatlan ideig feltöltheti a Seholország Facebook oldalára.

Az írást a projekt keretében a seholorszag.hu kizárólagosan, ellenszolgáltatási kötelezettség, valamint tér- és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas internetes technológia útján, korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítheti, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon – főként a másként, mint sugárzással történő nyilvánossághoz közvetítést, az átdolgozás jogát, valamint az archiválás jogát is – felhasználhatja. A pályázók pályázatuk megadásával szavatolnak azért, hogy a pályázatuk megtételekor a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el, az írások, illetőleg azok tartalma mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályi, illetve etikai előírásoknak, így különösen harmadik személy jogát nem sérti.

Egyéb rendelkezések

A pályázók tudomással bírnak arról, hogy ha az író tekintetében a szükséges hozzájárulás nem áll rendelkezésre, vagy azt utólag bármely érintett visszavonja, a pályázat érvénytelen és a Kihirdető ennek megfelelően jár el.
Az írásbeli visszavonó nyilatkozat teljesítése előtt a Kihirdető felhívhatja a kérelmezőt annak igazolására, hogy jogosult a nyilatkozat megtételére, ennek során különösen kérheti, hogy beazonosítás céljából megadja a hozzájáruló nyilatkozaton már megadott, és ez alapján a Kihirdető által kért azonosító adatot.

Nyertesek ajándékainak átadása:

A nyertes írások szerzőinek a Kihirdető legkésőbb 2018. szeptember 10-ig személyesen átadja, vagy futárszolgálat útján a nyertes részére eljuttatja.

Vegyes rendelkezések:

A játékban való részvétellel, mint Résztvevő, egyetért minden feltétellel és elfogadja a Játék általános szabályait és a Részvételi Feltételeket. Vis maior esetén, vagy ha a körülmények ezt megkövetelik, a Kihirdető fenntartja magának a jogot a felajánlott nyeremények más, azonos értékű nyereményekkel történő helyettesítésére.

A Kihirdető a játék feltételeit illetően a változtatás, illetőleg a pályázat visszavonásának jogát fenntartja. A Kihirdető az esetleges változtatásokról a pályázókat a seholorszag.hu internetes címen haladéktalanul értesíti. Jelen promóció a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya felé nem bejelentés köteles nyereményjátéknak minősül. A Kihirdető semmilyen módon nem tehető felelőssé a feltöltött írások tartalmáért.